Czym jest audyt sprawozdań finansowych?

0
1402

Audyt że sprawozdań finansowych bardzo często nazywany jest także finansową rewizją. Taki audyt to nic innego jak skontrolowanie spraw finansowych w każdym aspekcie, przez osobę zatrudnioną na stanowisku biegłego rewidenta.

Audyt sprawozdań finansowych – jaki jest cel ich przeprowadzania?

Przeprowadzanie finansowych audytów ma na celu przede wszystkim:
-czy audyt jest zgodny z wszystkimi wymaganiami zgodnymi z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw rachunkowych,
-czy wszelkie sporządzane przez firmę finansowe sprawozdania są zgodne z przepisami prawa, postanowieniami statutu czy umowy,
-czy księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w danym momencie przeppissami ustawy o rachunkowości,
-czy w finansowych sprawozdaniach zostały przedstawione w sposób prawdziwy i rzetelny Informacje dotyczące stanu faktycznego przedsiębiorstwa.

Wszystkie wyniki, jakie przekazywane są przez finansowe sprawozdania, eksperci przedstawiają w postaci opinii oraz specjalnego raportu, przedstawiającego opinie biegłego rewidenta. Dzięki przeprowadzaniu audytów możliwe jest sprawdzenie, czy przedsiębiorcy swoje sprawy finansowe przedstawiają w sposób rzetelny o zgodny z prawdą (należy wiedzieć, że za nieprzestrzeganie przepisów prawnych grożą surowe kary).

Audyt sprawozdań finansowych – dlaczego warto brać się za oh przeprowadzanie?

W przypadku przeprowadzania finansowych audytów nie istnieje coś takiego jak dowolność działania. Taki audyt musi być przeprowadzany według ściśle określonych przepisów prawa. Wszystkie te wymogi określane są przez ustawę o rachunkowości.

Zgodnie z ustawą wszystkimi podmiotami, które są zobowiązane do przeprowadzenia finansowych audytów są przede wszystkim:

-banki,
-publiczne i niepubliczne zakłady ubezpieczeń zdrowotnych,
-spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
-jednostki, które działają w oparciu o przepisy dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi,
-jednostki których działanie opiera się na przepisach dotyczących organizacji funduszy emerytalnych,
-spółki akcyjne (z wyłączeniem jednak tych spółek, które są w organizacji na dzień bilansowy).Oczywiście audyty że sprawozdań finansowych przeprowadzane są również w tych spółkach, które nie są do tego zobowiązane prawnymi przepisami.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here