Gałęzie transportu

0
1247

Poszczególne gałęzie transportu mają uregulowane odrębne, zawarte w osobnych aktach normatywnych kwestie administracyjne. Poza tym do przedsiębiorstw transportowych zastosowanie mają zasady ogólne, ustalone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (dz. U. nr 173, poz. 1087 z późn. zm.). Podobnie przedstawia się sprawa w odniesieniu do unormowań międzynarodowych. Konwencje oraz innego rodzaju porozumienia międzynarodowe odnoszasię zazwyczaj do jednej tylko gałęzi transportu. Próbę przełamania tego stanu podjęła konwencja genewska z 1980 roku odnoszaca się do multimodalnego przewozu towarów. Konwencja ta nie weszła jednak dotychczas w życie z powodu braku wymaganej liczby (quorum) państw, które dokonałyby jej ratyfikacji. Dla przewozów tranzytowych przez terytorium dwu lub więcej państw znaczenie programowe ma konwenja barcelońska.

www.auto-speed.com.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here