WARUNKI DO UZYSKANIA LICENCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

0
974

Każda licencja jest udzielana na czas od 2 do 50 lat. Aby uzyskać licencję musimy spełnić określone warunki opisane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.
Zanim uzyskamy licencję musimy mieć pewność o spełnianiu przez nas wymogów takich jak na przykład zapewnienie że przedsiębiorca nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, oczywiście za popełnienie lub popełnianie przestępstw umyślnie między, którymi znajdują się takie przestępstwa jak: skarbowe, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, ochronie środowiska oraz warunkom pracy i płacy. Musimy też posiadać zapewnienie, że nie wydano w stosunku do przedsiębiorcy prawomocnego orzeczenia zakazującego prowadzenia działalności z zakresu transportu. Również trzeba spełniać wymogi odnośnie posiadania odpowiedniego certyfikatu kompetencji zawodowych (wystarczy, że posiada takowy certyfikat przynajmniej jedna osoba w danym przedsiębiorstwie). Taki certyfikat otrzymuje się po wykazaniu się praktyką niezbędną do wykonywania działalności z zakresu transportu drogowego. Taka praktyka musi wynosić przynajmniej 5 lat i wtedy takie osoby po przystąpieniu do testu i jego zaliczeniu otrzymują certyfikat kompetencji zawodowych. Jeśli chodzi o międzynarodowy transport drogowy, to będziemy potrzebować znajomości zagadnień z zakresu umów i przepisów transportu międzynarodowego, ale także przepisów celnych i dokumentów wymaganych do prowadzenia działalności międzynarodowego transportu drogowego. W celu uzyskania odpowiednich dokumentacji zdaje się egzamin pisemny przed komisją egzaminacyjną.

www.advans.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here